Diagnosetjenester

Med feilsøking på bil mener mann avlesning av bilens feilminne. Med hjelp av diagnoseteknikk skannes bilens informasjon og berørte kjøretøyskomponenter sjekkes med en felkodeleser. Du får en feilrapport og en pris på reparasjon (hvis det trengs).


En bildiagnose gjør man når bilen ikke fungerer som forventet.

Prisen for en bildiagnose avhenger av hvilken type feilsøking det er som skal gjøres.

Design & utvikling: Digi Publishing AS

Personvern